[X2Go-Commits] pyhoca-gui.git - twofactorauth (branch) updated: 0.2.0.4-50-gceb8be9

X2Go dev team git-admin at x2go.org
Sat Sep 14 15:56:24 CEST 2013


The branch, twofactorauth has been updated
    via ceb8be9f42018269727039f934c4776715fe33f4 (commit)
   from b1b9489df66447dfb0c863804228a5ac5ca5092c (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 debian/changelog |  4 +
 po/nb_NO.po   | 237 +++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 132 insertions(+), 109 deletions(-)

The diff of changes is:
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index f416779..87a84b6 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -48,6 +48,10 @@ pyhoca-gui (0.2.1.0-0~x2go1) UNRELEASED; urgency=low
  * /debian/pyhoca-gui.docs:
   + Install README.i18n into package.
 
+ [ Terje Andersen ]
+ * New upstream version (0.2.1.0):
+  - Update Bokmal (Norway) translation file.
+
  [ Oleksandr Shneyder ]
  * New upstream version (0.2.1.0):
   - Add Russian translation.
diff --git a/po/nb_NO.po b/po/nb_NO.po
index 711c031..6608a0a 100644
--- a/po/nb_NO.po
+++ b/po/nb_NO.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PyHoca-GUI VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-11 10:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-03 14:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-03 23:02+0100\n"
 "Last-Translator: Terje Andersen <teranders at gmail.com>\n"
 "Language-Team: nb_NO <x2go-i18n at lists.berlios.de>\n"
 "Language: nb_NO\n"
@@ -25,11 +25,13 @@ msgstr ""
 msgid "%s (via %s)"
 msgstr "%s (via %s)"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:96 ../pyhoca/wxgui/logon.py:108
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:96
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:108
 msgid "Username"
 msgstr "Brukernavn"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:98 ../pyhoca/wxgui/logon.py:110
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:98
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:110
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
@@ -49,23 +51,28 @@ msgstr "Sesjons innlogging"
 msgid "SSH proxy server login"
 msgstr "logg inn via en SSH mellomtjener"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:133 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:352
-#: ../pyhoca/wxgui/messages.py:132 ../pyhoca/wxgui/printingprefs.py:147
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:133
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:352
+#: ../pyhoca/wxgui/messages.py:132
+#: ../pyhoca/wxgui/printingprefs.py:147
 #: ../pyhoca/wxgui/sessiontitle.py:85
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:301 ../pyhoca/wxgui/logon.py:343
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:301
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:343
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:604
 #, python-format
 msgid "%s - connect failure"
 msgstr "%s - tilkoblingsfeil"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:302 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:604
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:302
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:604
 msgid "User is not allowed to start X2Go sessions!"
 msgstr "Bruker kontoen har ikke tillatelse til å starte X2Go sesjoner!"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:307 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:611
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:307
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:611
 #, python-format
 msgid "%s - connect"
 msgstr "%s - koble til"
@@ -91,30 +98,32 @@ msgstr "%s - ssh mellomtjener"
 msgid "Authentication to the SSH proxy server failed!"
 msgstr "Autentiseringenen til SSH mellomtjeneren feilet!"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:374 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:662
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:374
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:662
 #, python-format
 msgid "%s - socket error"
 msgstr "%s - sokkel feil"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:381 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:641
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:381
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:641
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:648
 #, python-format
 msgid "%s - host key error"
 msgstr "%s - verts nøkkel feil"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:382 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:641
-msgid ""
-"The remote server's host key is invalid or has not been accepted by the user"
-msgstr ""
-"Den eksterne serverens verts nøkkel er ugyldig, eller ikke blitt akseptert "
-"av brukeren"
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:382
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:641
+msgid "The remote server's host key is invalid or has not been accepted by the user"
+msgstr "Den eksterne serverens verts nøkkel er ugyldig, eller ikke blitt akseptert av brukeren"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:389 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:683
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:389
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:683
 #, python-format
 msgid "%s - missing home directory"
 msgstr "%s - mangler hjemmekatalog"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:390 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:683
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:390
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:683
 msgid "The remote user's home directory does not exist."
 msgstr "Brukerens hjemmekatalog på den eksterne serveren finnes ikke."
 
@@ -123,12 +132,14 @@ msgstr "Brukerens hjemmekatalog på den eksterne serveren finnes ikke."
 msgid "%s - key error"
 msgstr "%s - nøkkel feil"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:405 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:690
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:405
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:690
 #, python-format
 msgid "%s - auth error"
 msgstr "%s - autentiseringens feil"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:413 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:634
+#: ../pyhoca/wxgui/logon.py:413
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:634
 #, python-format
 msgid "%s - SSH error"
 msgstr "%s - SSH feil"
@@ -213,32 +224,35 @@ msgid "XDMCP Query"
 msgstr "XDMCP spørring"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:92
-#, fuzzy
 msgid "Windows Terminal Server (X2Go-proxied RDP)"
-msgstr "Windows Terminal Server (RDP-proxy)"
+msgstr "Windows Terminal Server (RDP via X2Go-proxy)"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:93
-#, fuzzy
 msgid "Windows Terminal Server (Direct RDP)"
-msgstr "Windows Terminal Server (RDP-proxy)"
+msgstr "Windows Terminal Server (Direkte RDP)"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:94 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:228
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:94
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:228
 msgid "Custom command"
 msgstr "Selvvalgt kommando"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:99 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:398
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:99
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:398
 msgid "Internet Browser"
 msgstr "Nettleser"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:100 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:399
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:100
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:399
 msgid "Email Client"
 msgstr "Epost klient"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:101 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:400
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:101
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:400
 msgid "Office"
 msgstr "Kontor"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:102 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:401
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:102
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:401
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
@@ -277,7 +291,7 @@ msgstr "Server"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:175
 msgid "Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Proxy"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:176
 msgid "Connection Link Speed"
@@ -368,9 +382,7 @@ msgstr "RDP alternativer"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:236
 msgid "Integrate remote application(s) into local desktop (rootless mode)"
-msgstr ""
-"Integrer eksterne applikasjon(er) inn i det lokale skrivebordet (rotløs "
-"modus)"
+msgstr "Integrer eksterne applikasjon(er) inn i det lokale skrivebordet (rotløs modus)"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:237
 msgid "Menu of published applications"
@@ -379,29 +391,32 @@ msgstr "Meny med publiserte applikasjoner"
 #. ##
 #. ## widgets for the CONNECTION tab
 #. ##
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:244 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:256
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:244
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:256
 msgid "User"
 msgstr "Bruker"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:246 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:263
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:246
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:263
 msgid "Host"
 msgstr "Vert"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:248 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:265
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:248
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:265
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:250
 msgid "Key"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkel"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:253
 msgid "Discover SSH keys or use SSH agent for X2Go authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdag SSH nøkler, eller bruk SSH agent for X2Go autentisering"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:254
 msgid "Enable forwarding of SSH authentication agent connections"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiver videresending av SSH autentiseringen for agent tilkoblinger"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:255
 msgid "Server behind SSH proxy"
@@ -409,11 +424,11 @@ msgstr "Server bak SSH mellomtjeneren"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:258
 msgid "Use same username for X2Go and proxy host"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk samme brukernavn for X2Go og proxyserveren"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:259
 msgid "Use same authentication for X2Go and proxy host"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk samme autentisering for X2Go og proxyserveren"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:260
 msgid "Key file"
@@ -425,7 +440,7 @@ msgstr "SSH mellomtjener tunnel"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:273
 msgid "Discover SSH keys or use SSH agent for proxy authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Oppdag SSH nøkler, eller bruk SSH agent for proxy autentisering"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:276
 msgid "Modem"
@@ -464,7 +479,7 @@ msgstr "Fullskjerm"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:291
 msgid "Maximized"
-msgstr ""
+msgstr "Maksimert"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:292
 msgid "Custom Size"
@@ -479,12 +494,8 @@ msgid "Do not set (use server-side tools to configure the keyboard)"
 msgstr "Ikke angi (benytt server-side verktøy for å konfigurere tastaturet)"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:300
-msgid ""
-"Automatically detect and use client-side keyboard configuration inside the "
-"session"
-msgstr ""
-"Automatisk oppdag og benytt klient-side konfigurasjon for tastaturet inne i "
-"sesjonen"
+msgid "Automatically detect and use client-side keyboard configuration inside the session"
+msgstr "Automatisk oppdag og benytt klient-side konfigurasjon for tastaturet inne i sesjonen"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:301
 msgid "Use custom keyboard settings as provided below"
@@ -536,7 +547,8 @@ msgstr "Benytt lokal mappedeling"
 msgid "Path"
 msgstr "Sti"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:325 ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:346
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:325
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:346
 msgid "Add"
 msgstr "Legg til"
 
@@ -631,7 +643,7 @@ msgstr "Tilkobling"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:796
 msgid "Link Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Koblingskvalitet"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:797
 msgid "Settings"
@@ -678,7 +690,8 @@ msgstr "Velg en mappe som skal deles i en sesjon"
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2332
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2335
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2340
-#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2350 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:118
+#: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2350
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:118
 msgid "Profile Manager"
 msgstr "Profil håndterer"
 
@@ -699,12 +712,10 @@ msgstr "SSH mellomtjener konfigurasjonen er ufullstendig. Forsøk igjen."
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2350
 #, python-format
 msgid ""
-"Another session profile (%s) already uses [%s]:%s for binding a local SSH "
-"proxy to.\n"
+"Another session profile (%s) already uses [%s]:%s for binding a local SSH proxy to.\n"
 "Please change the SSH proxy settings accordingly."
 msgstr ""
-"En annen sesjonsprofil (%s) benytter allerede [%s]:%s for å portbinde en "
-"lokal SSH mellomtjener.\n"
+"En annen sesjonsprofil (%s) benytter allerede [%s]:%s for å portbinde en lokal SSH mellomtjener.\n"
 "Vennligst endre SSH mellomtjener innstillingene tilsvarende."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/profilemanager.py:2377
@@ -754,7 +765,8 @@ msgstr "Utksriftsinnstillinger"
 msgid "Client Options"
 msgstr "Klient alternativer"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:156 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:785
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:156
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:785
 #: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:977
 msgid "E&xit"
 msgstr "&Avslutt"
@@ -763,7 +775,8 @@ msgstr "&Avslutt"
 msgid "Window title"
 msgstr "Vindustittel"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:234 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:613
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:234
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:613
 msgid "Resume Session"
 msgstr "Gjenoppta sesjon"
 
@@ -779,31 +792,38 @@ msgstr "Overfør sesjon"
 msgid "Transfer Session (not possible)"
 msgstr "Overfør sesjon (ikke mulig)"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:253 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:604
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:253
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:604
 msgid "Suspend Session (and disconnect/exit)"
 msgstr "Koble fra sesjonen (og avslutte)"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:255 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:606
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:255
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:606
 msgid "Suspend Session (and disconnect)"
 msgstr "Koble fra sesjonen"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:257 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:608
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:257
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:608
 msgid "Suspend Session"
 msgstr "Frakoble sesjon"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:263 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:617
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:263
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:617
 msgid "Terminate Session (and disconnect/exit)"
 msgstr "Avslutte sesjonen (og "
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:265 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:619
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:265
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:619
 msgid "Terminate Session (and disconnect)"
 msgstr "Avslutte sesjon (og koble fra)"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:267 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:621
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:267
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:621
 msgid "Terminate Session"
 msgstr "Avslutte sesjon"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:271 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:601
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:271
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:601
 msgid "Refresh menu tree"
 msgstr "Oppfrisk menytreet"
 
@@ -871,7 +891,8 @@ msgstr "Verktøy"
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Andre applikasjoner"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:526 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:538
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:526
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:538
 #, python-format
 msgid "Connect %s"
 msgstr "Koble til %s"
@@ -884,11 +905,13 @@ msgstr "Kobler til..."
 msgid "Start &new Desktop Session"
 msgstr "Start &ny sesjon"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:551 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:689
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:551
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:689
 msgid "Retrieving Application Menu..."
 msgstr "Henter applikasjonsmenyen..."
 
-#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:555 ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:692
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:555
+#: ../pyhoca/wxgui/menus_taskbar.py:692
 msgid "Retrieve Application Menu"
 msgstr "Hent applikasjonsmenyen"
 
@@ -952,7 +975,8 @@ msgstr "Start/gjenoppta sesjon"
 msgid "Connect Server"
 msgstr "Koble til server"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/about.py:78 ../pyhoca/wxgui/about.py:80
+#: ../pyhoca/wxgui/about.py:78
+#: ../pyhoca/wxgui/about.py:80
 #, python-format
 msgid "About %s ..."
 msgstr "Om %s ..."
@@ -984,11 +1008,8 @@ msgid "Public SSH key authentication has been successful."
 msgstr "Offentlig SSH nøkkel autentisering var vellykket."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:648
-msgid ""
-"The SSH proxy's host key is invalid or has not been accepted by the user"
-msgstr ""
-"SSH mellomtjenerens vertsnøkkel er ugyldig, eller har ikke blitt akseptert "
-"av brukeren"
+msgid "The SSH proxy's host key is invalid or has not been accepted by the user"
+msgstr "SSH mellomtjenerens vertsnøkkel er ugyldig, eller har ikke blitt akseptert av brukeren"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:669
 #, python-format
@@ -997,8 +1018,7 @@ msgstr "%s - EOF feil"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:669
 msgid "Authentication protocol communication incomplete! Try again..."
-msgstr ""
-"Autentiseringens protokoll kommunikasjon er ufullstendig! Forsøk igjen."
+msgstr "Autentiseringens protokoll kommunikasjon er ufullstendig! Forsøk igjen."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:676
 #, python-format
@@ -1010,9 +1030,9 @@ msgid "An unknown error occurred during authentication!"
 msgstr "En ukjent feil oppstod under autentiseringen! "
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:725
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%s: DirectRDP not supported yet"
-msgstr "Arts (ikke supportert)"
+msgstr "%s: Direkte RDP er ikke støttet enda"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:726
 #, python-format
@@ -1024,12 +1044,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "DirectRDP support will be available in %s (>= 0.2.2.0)."
 msgstr ""
+"Vi beklager for det inntrufne... \n"
+"\n"
+"Sesjonsprofiler av typen ,,DirectRDP'' er ikke\n"
+"støttet av %s (%s), enda!\n"
+"\n"
+"DirectRDP støtte vil være tilgjengelig i %s (>= 0.2.2.0)."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:738
 msgid "Unknown session profile, configure before using it..."
 msgstr "Ukjent sesjonsprofil, konfigurer den først..."
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:796 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1314
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:796
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1314
 #, python-format
 msgid "%s - session warning"
 msgstr "%s - advarsel om sesjon"
@@ -1100,15 +1127,13 @@ msgstr "%s - feil med kanalen"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1259
 #, python-format
-msgid ""
-"Lost connection to server %s unexpectedly! Try to re-authenticate to the "
-"server..."
-msgstr ""
-"Mistet uventet forbindelsen til server %s ! Forsøk å autentisiere deg på "
-"nytt til serveren..."
+msgid "Lost connection to server %s unexpectedly! Try to re-authenticate to the server..."
+msgstr "Mistet uventet forbindelsen til server %s ! Forsøk å autentisiere deg på nytt til serveren..."
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1277 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1295
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1297 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1333
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1277
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1295
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1297
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1333
 #, python-format
 msgid "%s - session failure"
 msgstr "%s - sesjonsfeil"
@@ -1133,21 +1158,13 @@ msgstr ""
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1314
 #, python-format
-msgid ""
-"Reverse TCP port forwarding request for session %s to server port %s has "
-"been denied."
-msgstr ""
-"Revers TCP port videresendingsforespørselen for sesjon %s til server port %s "
-"har blitt avvist."
+msgid "Reverse TCP port forwarding request for session %s to server port %s has been denied."
+msgstr "Revers TCP port videresendingsforespørselen for sesjon %s til server port %s har blitt avvist."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1333
 #, python-format
-msgid ""
-"Forwarding tunnel request to [%s]:%s for session %s was denied by remote "
-"X2go/SSH server. Session startup failed."
-msgstr ""
-"Tunnel videresendingsforespørsel til [%s]:%s for sesjon %s ble avvist av den "
-"eksterne X2Go/SSH serveren. Oppstart av sesjonen feilet."
+msgid "Forwarding tunnel request to [%s]:%s for session %s was denied by remote X2go/SSH server. Session startup failed."
+msgstr "Tunnel videresendingsforespørsel til [%s]:%s for sesjon %s ble avvist av den eksterne X2Go/SSH serveren. Oppstart av sesjonen feilet."
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1352
 #, python-format
@@ -1155,13 +1172,11 @@ msgid "%s - audio warning"
 msgstr "%s - advarsel om lyd"
 
 #: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1352
-msgid ""
-"The X2Go PulseAudio system is not available within Remote Desktop sessions."
-msgstr ""
-"X2Go PulseAudio systemet er ikke tilgjengelig inne i Terminal server "
-"sesjoner (RDP)."
+msgid "The X2Go PulseAudio system is not available within Remote Desktop sessions."
+msgstr "X2Go PulseAudio systemet er ikke tilgjengelig inne i Terminal server sesjoner (RDP)."
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1359 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1366
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1359
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1366
 #, python-format
 msgid "%s - audio error"
 msgstr "%s - feil med lyden"
@@ -1244,7 +1259,8 @@ msgstr ""
 "Klient-side mapper og skrivere kan ikke bli delt med denne sesjonen.\n"
 "%s"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1445 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1447
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1445
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1447
 #, python-format
 msgid "%s - print error"
 msgstr "%s - feil ved utskrift"
@@ -1271,7 +1287,8 @@ msgstr ""
 "...oppstod fra sesjon\n"
 "%s"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1462 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1477
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1462
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1477
 #, python-format
 msgid "%s - start"
 msgstr "%s - start"
@@ -1294,7 +1311,8 @@ msgstr ""
 "En annen klient startet X2Go sesjon\n"
 "%s"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1492 ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1507
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1492
+#: ../pyhoca/wxgui/frontend.py:1507
 #, python-format
 msgid "%s - resume"
 msgstr "%s - gjenoppta"
@@ -1391,7 +1409,8 @@ msgstr "Ja"
 msgid "No"
 msgstr "Nei"
 
-#: ../pyhoca/wxgui/messages.py:126 ../pyhoca/wxgui/printingprefs.py:142
+#: ../pyhoca/wxgui/messages.py:126
+#: ../pyhoca/wxgui/printingprefs.py:142
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 


hooks/post-receive
-- 
pyhoca-gui.git (Python X2Go Client (wxPython GUI))

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "pyhoca-gui.git" (Python X2Go Client (wxPython GUI)).
More information about the x2go-commits mailing list